Privacy Policy

Informacja dot. przetwarzania danych osobowych  dla klientów zwanego dalej w skrócie Administratorem AT CRACOW S.C. Adres os. Oświecenia 11/53 31-635 Kraków, Małopolskie  NIP 678-318-1238 REGON   384159013

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: „RODO”) informujemy, że AT CRACOW S.C. Adres os. Oświecenia 11/53 31-635 Kraków, Małopolskie  NIP 678-318-1238 REGON  384159013
 zwana dalej Administratorem:
1.    Przetwarza dane osobowe podane przez Pana/Panią w umowie/zleceniu, w celu jej/jego wykonania, w tym w szczególności dla prowadzenia korespondencji tradycyjnej, elektronicznej lub nawiązania kontaktu telefonicznego, w celu realizacji umowy, w tym w szczególności dla prowadzenia korespondencji tradycyjnej, elektronicznej lub nawiązania kontaktu telefonicznego, w celu realizacji zamówienia – na podstawie art. 6 ust. 1 p. b RODO,
2.    Przetwarza Pani/Pana dane osobowe w  zakresie w jakim Pani/Pana obecność zostanie utrwalona przez sprzęt monitoringu zabezpieczającego dla celów zapewnienia bezpieczeństwa ora wysokiej jakości świadczonych usług. Dane - nagrania z monitoringu są przechowywane przez okres maksymalnie jednego miesiąca a następnie kasowane, za wyjątkiem sytuacji, kiedy nastąpi zdarzenie uzasadniające zabezpieczenie nagrania. W tym ostatnim wypadku dane będą przechowywane przez trzy miesiące do dnia zakończenia postępowania w sprawie tego zdarzenia.
3.    Przetwarza Pani/Pana dane osobowe dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora – w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług oferowanych przez Sprzedającego – na podstawie art. 6 ust. 1 p. b RODO tj. w celu przesyłania Pani/Panu informacji handlowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Administratora . Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w sposób zautomatyzowany w formie profilowania. Profilowanie to będzie polegać na obserwacji Pana/Pani zachowania na stronach internetowych prowadzonych przez Administratora . Konsekwencją tego profilowania będzie przypisanie Pani/Panu profilu, w celu analizy lub przewidywania Pani/Pana zainteresowań i preferencji związanych z ofertą produktów i usług  Administratora oraz przygotowania zindywidualizowanej oferty lub ułatwienia kontaktu z Administratorem. Konsekwencją tego profilowania będzie przypisanie Pani/Panu profilu, w celu analizy lub przewidywania Pani/Pana zainteresowań i preferencji związanych z ofertą produktów i usług  Administratora oraz przygotowania zindywidualizowanej oferty lub ułatwienia kontaktu z Administratorem.

 

-    Administratorem Pani/Pana danych osobowych w zakresie wskazanym w p. 1,2 i 3  jest: AT CRACOW S.C Adres os. Oświecenia 11/53 31-635 Kraków, Małopolskie  NIP 678-318-1238 REGON     384159013, dane kontaktowe Administratora:, tel.: 737 663 333. Osobą nadzorująca przestrzeganie zasad ochrony danych osobowych w podmiocie przetwarzającym jest: Krzysztof Balon. Dla zapewnienie dodatkowej możliwości kontaktu w sprawach administrowania danymi osobowymi utworzony został mail: contact@atcracow.com
-    Pani/Pana dane osobowe w zakresie wskazanym będą przechowywane przez okres do 3 miesięcy od wygaśnięcia zobowiązań stron z tytułu umowy lub przez okres używania tych danych w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług oferowanych przez Administratora – w zależności od tego, co nastąpi później.
-    Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom. Mogą być jednak powierzone do przetwarzania podmiotom, które będą przetwarzać je w imieniu i na rzecz administratora.
-    Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, w tym sprzeciwu wobec zautomatyzowanego przetwarzania danych w formie profilowania;
-    Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do GIODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
-    Podanie przez Pana/Panią danych osobowych w zakresie wskazanym w p. 1 i 2 jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zawarcia i realizacji umowy i świadczenia usług;
-    Podanie przez Pana/Panią danych osobowych w zakresie wskazanym w p. 3 jest dobrowolne

 

Cookies

Pliki „cookies” używane w obrębie strony mają na celu dostosowanie witryny do preferencji użytkownika oraz zoptymalizowanie procesu przeglądania naszej strony. Stosujemy dwa rodzaje plików „cookies” – „sesyjne” oraz „stałe”. Pliki typu „session” to pliki tymczasowe, które po opuszczeniu strony (wyłączeniu przeglądarki) są usuwane z urządzenia użytkownika. Pliki „stałe” nie są usuwane przez czas określony jako jeden z parametrów takiego pliku. Pliki „stałe” użytkownik może samodzielnie usunąć korzystając z opcji dostępnej w przeglądarce internetowej.

Przeglądarki internetowej umożliwiają przeglądanie oraz usuwanie plików „cookies” zgromadzonych podczas przeglądania stron internetowych. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest również zablokowanie obsługi plików „cookies”. Szczegółowych instrukcji należy szukać w ustawieniach Państwa przeglądarki internetowej.

Tarcza informacyjna PFR